Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hòa Bình tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTT ngày 16/02/2023 của Ủy ban MTTQ thành phố Hạ Long về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Sáng ngày 28/02/2023, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Hòa Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, công chức xã cùng các đồng chí lãnh đạo các thôn, đại diện các hộ dân trên địa bàn xã.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Dầu Thuận Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã thông qua trương trình hội nghị, định hướng trọng tâm các nội dung tại các Chương, các Điều, Mục liên quan đến quyền và lợi ích của người dân để hội nghị nghiên cứu tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng chí Đặng Dầu Thuận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã chủ trì Hội nghị

Sau 1/2 ngày làm việc hội nghị có 01 ý kiến của đại biểu Nguyễn Tuấn Tú tham gia góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Điều 225, Khoản 1: Tranh chấp đất đai, tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất để làm căn cứ cho Tòa án nhân dân giải quyết theo thẩm quyền khi được yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tú, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại Hội nghị các đại biểu khác tham dự có ý kiến do Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm nhiều Chương, Điều, Mục, do đó các đại biểu xin phép được về nghiên cứu và có ý kiến bằng văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 48