Công an xã Hòa Bình, thành phố Hạ Long tổ chức xét nghiệm ma túy đối với các lán trại công nhân tạm trú trên địa bàn xã.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 12/3/2024 của Ban thường vụ thành ủy Hạ Long về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 13/3/2024 của UBND thành phố Hạ Long về xây dựng “Xã, phường sạch ma túy” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 – 2025.

Xã Hòa Bình là một trong 08 xã, phường của thành phố Hạ Long phấn đấu trở thành xã sạch ma túy trong năm 2024; Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã.

          Theo đó, công tác rà soát, xét nghiệm ma túy đối với tất cả các đối tượng hệ ma túy trên địa bàn được triển khai đồng bộ và bài bản với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan. Cùng với đó, các trường hợp công nhân tạm trú tại các lán trại, nhà trọ trên địa bàn cũng được triển khai xét nghiệm đồng loạt nhằm kịp thời phát hiện, xử lý đối với các trường hợp có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện kịp thời người tạm trú nghiện ma túy để có biện pháp đưa đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật.