02 thôn trên địa bàn xã Hòa Bình tổ chức thành công Hội nghị Ban công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2024-2026

Ngày 07/01/2024, các thôn trên địa bàn xã Hòa Bình đồng loạt tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2024-2026. Tham dự Hội nghị Ban công tác Mặt trận có các đồng chí: Đặng thị Sơn, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; Triệu Tiến Cường, Phó Chủ tịch UBND xã; Đặng Dầu Thuận Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

Quang cảnh Hội nghị Ban công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2024-2026

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT ngày 25/8/2023 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Hướng dẫn số 02/HD-MTTQ-BTT ngày 26/8/2023 hướng dẫn Tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn xã Hòa Bình, nhiệm kỳ 2024-2026.

 

Lãnh đạo xã Hòa Bình tặng hoa và chúc mừng Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Lá, Thác Cát

Tại hội nghị, các ông, bà Trưởng Ban công tác Mặt trận đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, nhiệm kỳ 2021- 2024, dự kiến Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2026. Nội dung báo cáo tập trung đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; thẳng thắn, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Nội dung phương hướng, nhiệm vụ đã cụ thể hóa Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương cử Ban công tác Mặt trận, Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029.  Nội dung nhân sự được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất của Ban Công tác Mặt trận đương nhiệm đối với việc xây dựng Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới, đảm bảo có số lượng, cơ cấu hợp lý.

Tài Hưng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31