Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Đặng Thị Sơn
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0366 868 578
- Email: dangthison@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Hoài Nam
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy, phó Chủ tịch HĐND xã
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0902 180 989
- Email:nguyenhoainam@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Tuấn Tú
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0949 866 686
- Email: nguyentuantu@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Triệu Tiến Cường
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0969529899
- Email: trieutiencuong@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 24