04 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Hòa Bình tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 29/KH-TU ngày 03/02/2022 của Ban thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 32/KH-ĐU ngày 08/3/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Hòa Bình về việc Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Vừa qua 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội các đơn vị có đại biểu đại diện Ban chấp hành Đảng ủy xã Hòa Bình.

Với sự chuẩn bị chu đáo Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trên tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ qua. Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp sát với tình hình thực tế của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm của chi ủy trong nhiệm kỳ đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất.

Quang cảnh Đại hội các chi bộ

Với tinh thâng tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội các đơn vị đã tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đồng thời bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ dưới hình thức bầu cử thực hiện bằng phiếu kín trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 25