07 luật và 16 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua 07 luật và 16 nghị quyết quan trọng.

– 07 Luật gồm: (1) Luật Dầu khí; (2) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; (3) Luật Thanh tra; (4) Luật Phòng, chống rửa tiền; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; (6) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; (7) Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

– 16 Nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; (2) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; (3) Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; (4) Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; (5) Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (6) Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; (7) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; (8) Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (9) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; (10) Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (11) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; (12) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; (13) Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; (14) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (15) Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; (16) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

File đính kèm:

– 07 Luật:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.pdf

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.pdf

Luật Thanh tra.pdf

Luật Dầu khí.pdf

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).pdf

Luật Phòng, chống rửa tiền.pdf

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.pdf

– 16 Nghị quyết:

Nghị quyết số 70.2022.QH15 Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.pdf

Nghị quyết số 71.2022.QH15 Ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội.doc

Nghị quyết số 72.2022.QH15 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.pdf

Nghị quyết số 74.2022.QH15 Đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí.pdf

Nghi-quyet-81-2023-qh15-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030.doc

Nghi quyet 66-2022-QH15 bau Tong Kiem toan Nha nuoc nhiem ky 2021-2026.pdf

Nghi quyet 67-2022-QH15 bo nhiem Bo truong Bo Y te, Bo truong Bo Giao thong Van tai nhiem ky 2021-2026.pdf

[Nghi quyet 75-2022-QH15 hoat dong chat van tai ky hop thu 4, Quoc hoi khoa XV.pdf

Nghi quyet 76-2022-QH15 Ky hop thu 4, Quoc hoi khoa XV.pdf

Nghị quyết 64.2022.QH15 về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 2026.pdf

Nghị quyết 65.2022.QH15 miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 2026

Nghị quyết 73.2022.QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.pdf

Nghị quyết 80.2022.QH15 một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19.pdf

Nghị quyết 82.2022.QH15. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022.pdf

Nghị quyết số 68.2022.QH15 Về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.pdf

Nghị quyết số 69.2022.QH15 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31