Chuyển đổi số trong giải quyết Thủ tục hành chính

Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua UBND xã Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Để hiện đại hóa nền hành chính, UBND xã đã sử dụng các hệ thống thông tin, đường truyền, trang thiết bị, máy móc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đảm bảo khả năng kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động và triển khai thực hiện các giao dịch điện tử. Việc tra cứu thông tin, quy trình giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết được thực hiện nhanh chóng, chính xác và thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Hòa Bình

Với phương châm "lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số" để từng bước hình thành công dân số, hướng đến chính phủ số, tạo sự hài lòng cao của người dân trong thực hiện các TTHC. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC. Đặc biệt là tăng cường giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn cho doanh nghiệp, người dân biết được những tiện ích trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 35