DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG NĂM 2023

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

STT TT Nội dung Quyết định phê duyệt dự án (số, ngày, tháng, năm) Thời gian thực hiện dự án Tổng mức đầu tư  Ghi chú
Tổng số Trong đó
Ngân sách TW, tỉnh Ngân sách TP Vốn khác
  1 2 3 4 5 6 7 8 3
1 1 Tuyến kênh tưới, tiêu thôn Đồng Lá (đoạn từ nhà ông Đặng Dầu Quang đến cuối ruộng ông Triệu Tiến Vĩnh), xã hòa Bình, tp Hạ Long.

09/QĐ-UBND ngày 31/01/2023;

327/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

 2023           1.057.172      1.057.172         
2 2 Tuyến kênh tưới, tiêu thôn Đồng Lá (đoạn từ nhà ông Linh Quý Biên đến đầu cống thoát nước khu nhà bà Đặng Thị Nhất.

10/QĐ-UBND ngày 31/01/2023;

328/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

 2023         801,242          801,242    

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 43