HĐND xã Hòa Bình tổ chức kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2023

Sáng 29/12, HĐND xã Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ mười hai – kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo luật định.

Đồng chí Đặng Thị Sơn– Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển - kinh tế xã hội năm 2024; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười một (kỳ họp giữa năm 2023) của Hội đồng nhân dân xã; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân năm 2023, phương hướng trọng tâm năm 2024; Báo cáo của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Quang cảnh kỳ họp

Năm 2023, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. phường đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo đó, phát triển kinh tế được thể hiện trong công tác thu ngân sách năm 2023, Tính đến ngày 28/12/2023 thu ngân sách đạt: 7.068,77 triệu đồng, bằng 138% so với dự toán Thành phố giao, bằng 137% dự toán HĐND xã giao.

Đồng chí Triệu Tiến Cường– Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị đước trú trọng quan tâm. Tạo sự đồng bộ trong quản lý, tổ chức và thực hiện.

Năm 2023, Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác tôn giáo được quan tâm chỉ đạo. Lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục được nâng cao. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Về kết quả công tác của Thường trực HĐND xã, năm 2023,Thường trực HĐND xã đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành chương trình công tác đề ra. Trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp bảo đảm đúng quy định; phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Hoạt động giám sát được thực hiện hiệu quả, phương thức giám sát linh hoạt. Thường trực HĐND xã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp chương trình hoạt động của các ban HĐND xã. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng– Phó Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND xã Hòa Bình đã nghiên cứu các tờ trình, báo cáo và xem xét thông qua 05 dự thảo Nghị quyết trọng tâm trong năm 2024 của địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 53