Lấy ý kiến đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 19/11/2021

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1959/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

https://halongcity.gov.vn/lay-y-kien-do-an-quy-hoach-chung-thanh-pho-ha-long-den-nam-2040-theo-chu-truong-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-quyet-dinh-so-1959-qd-ttg-ngay-19-11-2021-p13n53703.html

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14 Tổng lượt truy cập 106521