Nỗ lực xây dựng xã hội số

Xã hội số là một trong 3 trụ cột của chương trình chuyển đổi số. Thời gian qua các cấp chính quyền, các ngành chức năng của TP Hạ Long đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp với lộ trình và các bước đi phù hợp để thúc đẩy các hoạt động xây dựng xã hội số trên địa bàn.

https://halongcity.gov.vn/no-luc-xay-dung-xa-hoi-so-p13n54846.html

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 27