Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long

Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long.

https://halongcity.gov.vn/Uploads/Document/2023/12/7/2495_001-25_08_2023_16h22p05-_signed-20231207142023.pdf

Nguồn Cổng thông tin điện tử thành phố Hạ Long

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 21