Xã Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế

Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân

Trong năm 2022, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên UBND xã Hòa Bình đã ban hành Thông báo số 17/TB-UBND ngày 18/4/2022 thông báo về mức thu thuế xây dựng đố với xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn xã Hòa Bình, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền năm 2022 có 03 hộ gia đình nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân, với số tiền 12.992.000 đồng.

Công dân xã Hòa Bình nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân năm 2023

Năm 2023, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, UBND xã sẽ tham mưu đề xuất các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp nộp thuế, hỗ trợ, tạo điều kiện để khôi phục sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của thuế đối với sự phát triển của địa phương; về trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế đến người nộp thuế, gắn với cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế./.

Tài Hưng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 50