Thông tin tuyên truyền

Chiều ngày 21/11/2023, Hội phụ nữ Công ty 35 tổ chức chương trình trao tặng sổ tiết kiệm cho cháu Đặng Thị Ngọc Đặng Thị Ngọc Châm, thôn Đồng Lá- xã...

Sáng ngày 26/10/2023, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình tổ chức xin ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cơ quan đoàn thể trên địa bàn xã đối với đồ...

Quảng Ninh hiện có trên 17.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho gần 680.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm tỉ lệ không nhỏ. Liên đoàn lao động các...

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, từ 1.624.000 đồng lên...

Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 34