Chuyển đổi số

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất tiêu thụ nông sản, TP Hạ Long đã đưa 65 sản phẩm OCOP lên 2 sàn giao dịch điện tử. Trong đó có 26 sản...

số Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng...

Sự thay đổi quan niệm từ giáo dục suốt đời đến học tập suốt đời là quá trình từng bước đưa người học từ vị trí thụ động trở thành người chủ động, sáng...

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022, ngày 04/10, UBND phường Hồng Hà đã tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Chuyển đổi...

Ngày 29/9, tại Trụ sở VNPT Quảng Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Công ty TNHH Cốc Cốc, Viettel Quảng Ninh...

Ngành Giáo dục TP Hạ Long đang có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số. Với cách làm linh hoạt, quyết liệt nhưng thận trọng, chuyển...

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế...

Xây dựng Chính quyền điện tử, mô hình thành phố thông minh đã trở thành một bước đột phá mạnh mẽ, quan trọng, có tác động sâu rộng, huy động được sự...

Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố tích cực triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần vào công cuộc...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 51